VERKKOVUOSIKERTOMUKSELLA SELKEÄÄ SIJOITTAJAINFORMAATIOTA

Yhä useampi yritys on ottanut perinteisen painetun vuosikertomuksen rinnalle tai tilalle sähköisen vuosikertomuksen.

Viestintä sidosryhmille ja sijoittajille onnistuu luontevasti verkkovuosikertomuksen tai laajemman yritysvastuuraportin avulla. Hyvä raportti on johdon käyntikortti ja osoitus siitä, että yritystä on viety oikeaan suuntaan. Erityisesti sijoittajia kiinnostavien graafien ja taulukoiden julkaisu on helppoa verkkovuosikertomuksella. 

Elävyyttä dynaamisilla graafeilla

Yksi verkkoversion etu verrattuna perinteiseen on se, että selkeän ja ymmärrettävän ylläpitojärjestelmän avulla vuosikertomukseen on vaivatonta lisätä dynaamisia graafeja. Dynaamiset elementit lisäävät verkkoversion elävyyttä ja tiedon visualisoiminen pysty-, piirakka- ja viivakaavioilla on tehty todella helpoksi. Kätevän esikatselutoiminnon avulla oman julkaisun ulkoasua voi tarkastella reaaliaikaisesti. Dynaamisten graafien lisäksi myös kuvien, videoiden, sisältönostojen, taulukoiden, lomakkeiden ja karttojen lisääminen julkaisuun on vaivatonta.

Kaksikielinen verkkovuosikertomus Kymenlaakson sähkölle

Verkkovuosikertomuksella Kymenlaakson sähkön raportit voidaan julkaista samalla ylläpitojärjestelmällä verkossa ja PDF-muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tietojen syöttäminen onnistuu yhdessä paikassa ja molempien julkaisumuotojen optimointi tapahtuu erikseen. Myös kuvien, taulukoiden ja kaavioiden lisääminen tehdään vain kerran ja ne toimivat moitteetta niin verkossa kuin PDF-muotoisena. Verkkojulkaisussa kaaviot latautuvat käyttäjän niitä katsoessa, sillä niihin on luotu näyttävät dynaamiset latautumiset. Responsiivinen verkkovuosikertomus toimii luonnollisesti myös mobiililaitteilla.

Naantalin Energian vuosikertomukset

Naantalin Energian vuosikertomukset 2014-2017 on julkaistu verkkosivustolla selkeässä ja helposti ylläpidettävässä muodossa. Heille verkkovuosikertomus tarjoaa helpomman lukukokemuksen eri medioissa, mahdollisuuden isompaan lukijajoukkoon ja ekologisemman ratkaisun. Vuosikertomuksesta on tehty myös painettu versio sidosryhmiä silmällä pitäen. 

Tutustu asiakastoteutuksiimme:

Tutustu muihin nopea.median käyttökohteisiin