Siirry suoraan sisältöön

VERKKOVUOSIKERTOMUKSELLA SELKEÄÄ SIJOITTAJATIETOA

Yhä useampi yritys on ottanut perinteisen painetun vuosikertomuksen rinnalle tai tilalle sähköisen vuosikertomuksen.

Viestintä sidosryhmille ja sijoittajille onnistuu luontevasti verkkovuosikertomuksen tai laajemman yritysvastuuraportin avulla. Hyvä raportti on johdon käyntikortti ja osoitus siitä, että yritystä on viety oikeaan suuntaan. Verkossa herätät sijoittajien mielenkiinnon elementeillä kuten videoilla sekä visuaalisesti näyttävillä graafeilla.

Elävyyttä dynaamisilla graafeilla

Yksi verkkoversion etu verrattuna perinteiseen on se, että selkeän ja ymmärrettävän ylläpitojärjestelmän avulla vuosikertomukseen on vaivatonta lisätä dynaamisia graafeja. Dynaamiset elementit lisäävät verkkoversion elävyyttä ja tiedon visualisoiminen pysty-, piirakka- ja viivakaavioilla on tehty todella helpoksi. Kätevän esikatselutoiminnon avulla oman julkaisun ulkoasua voi tarkastella reaaliaikaisesti.

Hyödynnä verkon potentiaali

Digiraportissa on mahdollista hyödyntää kaikki verkon tarjoamat mahdollisuudet. Dynaamisten graafien lisäksi verkkovuosikertomukseen voi lisätä helposti ja rajattomasti myös esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • kuvia
  • videoita, audiota ja animaatioita
  • sisältönostoja, taulukoita, lomakkeita ja karttoja

Verkkovuosikertomuksessa esimerkiksi kuvien määrää ei tarvitse rajoittaa sivukiintiön vuoksi. Nykyaikana suosittu formaatti video taas mahdollistaa vaikkapa toimitusjohtajan tai muiden työntekijöiden haastattelut, mikä lisää vuosikertomuksen tarinallisuutta ja mielenkiintoa.

Käyttäjäystävällinen ja interaktiivinen verkkovuosikertomus

Linkittäminen vuosikertomuksen sisällä ja sieltä ulos parantaa lukukokemusta. Lukijan on helppo navigoida joskus pitkänkin raportin eri osien välillä, hakea tietoa ja löytää helposti tiettyyn aiheeseen liittyvät kohdat. Nopea.medialla toteutetusta verkkovuosikertomuksesta on myös helppo jakaa yksittäisiä osioita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja seurata sisältöjen kävijästatistiikkaa.

Nopea.medialla toteutettava verkkovuosiraportti on responsiivinen ja saavutettava. Se skaalautuu helposti luettavaksi niin mobiilissa, tabletilla kuin pöytäkoneella. Verkkojulkaisu kulkee lukijan mukana siellä missä hän on – ajasta ja paikasta riippumatta.

Kaksikielinen verkkovuosikertomus Kymenlaakson sähkölle

Verkkovuosikertomuksella Kymenlaakson sähkön raportit voidaan julkaista samalla ylläpitojärjestelmällä verkossa ja PDF-muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tietojen syöttäminen onnistuu yhdessä paikassa ja molempien julkaisumuotojen optimointi tapahtuu erikseen. Myös kuvien, taulukoiden ja kaavioiden lisääminen tehdään vain kerran ja ne toimivat moitteetta niin verkossa kuin PDF-muotoisena. Verkkojulkaisussa kaaviot latautuvat käyttäjän niitä katsoessa, sillä niihin on luotu näyttävät dynaamiset latautumiset. Responsiivinen verkkovuosikertomus toimii luonnollisesti myös mobiililaitteilla.

Naantalin Energian vuosikertomukset

Naantalin Energian vuosikertomukset 2014–2017 on julkaistu verkkosivustolla selkeässä ja helposti ylläpidettävässä muodossa. Heille verkkovuosikertomus tarjoaa helpomman lukukokemuksen eri medioissa, mahdollisuuden isompaan lukijajoukkoon ja ekologisemman ratkaisun. Vuosikertomuksesta on tehty myös painettu versio sidosryhmiä silmällä pitäen. 

Tutustu asiakastoteutuksiimme

Tutustu myös muihin nopea.median käyttökohteisiin