OPPAAT PAINOON TARPEEN MUKAAN

Painetut materiaalit ovat tehokkaita brändäys- ja markkinointityökaluja, joiden aistikokemusta digitaalinen markkinointi ei nykyisellään kykene tuottamaan.

Sähköisessä muodossa olevat oppaat on helppo pitää ajan tasalla, sillä niiden päivittäminen onnistuu verkossa. Sähköiset oppaat ovat myös ekologisempi vaihtoehto perinteisiin painettaviin oppaisiin verrattuna. Verkosta vaivattomasti löytyvä opas parantaa myös asiakkaan käyttökokemusta ja helpottaa tiedonhankinnassa. Samalla tarpeen mukaan painetut oppaat luovat positiivista brändimielikuvaa myös tapaamisissa.

Vilja-alan yhteistyöryhmälle (VYR) toteuttamamme tuotanto-oppaat kokoavat yhteen puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat. Oppaat tarjoavat tärkeää tietoa aina viljelyn suunnittelusta varastointiin saakka markkinoiden ja lainsäädännön asettamien laatuvaatimusten mukaisesti.  

PDF-muotoisesta oppaasta saa tarvittaessa automaattisen taiton avulla painovalmiin tietopaketin myös fyysiseen jakeluun. Kun taitto on mahdollista tehdä koska vain, on pienten sisältökorjausten jälkeen helppoa tilata uusi painos myös painetusta oppaasta. Toimintamalli on ekologinen, sillä painosmäärät on tällöin mahdollista pitää pieninä. Tällöin oppaat eivät ehdi vanhenemaan omassa hyllyssä, vaan ne löytävät paikkansa asiakkaiden käytössä.  

Tutustu viljelyoppaisiin:

Meidän ratkaisuillamme voi toteuttaa muun muassa: